Generalforsamling 2019

Referat, generalforsamling Tatakau Karate Solrød, 28. februar 2019

1. Dirigent: Felix

2. Referent: Krøl.

3. Godkendelse af vedtægter. Tre ændringer i vedtægterne nævnes af formand Lippert: §3a, §6 samt §10. Det vedtages med langt over 2/3 flertal.

4. Bestyrelsens beretning sker ved Lippert. Der nævnes, at de to vigtigste ting der har skabt udfordringer det foregående år, er (i) udfordringer med at skaffe nye medlemmer (ii) ændring af holdstruktur. Det pointeres også, at de kommende ændringer ift. struktur skal være gennemsigtige.
Stor ros fra medlemmer om klubben nye instruktør, Oliver Saré. Der takkes også generelt for det arbejde alle instruktører har udført. Det nævnes, at vi havde syv deltagere til DM og der høstes 5 medaljer, hvilket er rigtig flot gået. Mht. stævner skal logistikken forbedres; flere skal være med og også flere coaches.
Der rettes afslutningsvis en stor tak til Anette, Thomas og Lars Ljunggren for mange års arbejde i bestyrelsen.

5. Regnskab/budget til godkendelse. Per Traerup (kasserer) gennemgår resultatopgørelse samt balance. Primære årsager til større omkostninger er (i) indkøb af tøj (ii) licenser DKF 2018 og 2019 (som måtte gøres ifm. instruktørkursus). Ingen har spørgsmål eller kommentarer. Regnskab og budget godkendes derefter.

6. Behandling af indkomne forslag bortfalder, da der ikke er nogen.

7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår ingen ændring.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. Fire stiller op til bestyrelsen: 1. Felix Ramø 2. Jeanette Ramø 3. Mette Bergø 4. Lars Enebo (ikke tilstede). Afstemningen viser, at Felix, Jeanette og Mette bliver valgt ind til bestyrelsen med stort flertal. Ligeledes genvælges revisor Mikkel Thøgersen.

9. Evt.