Forsikring og karate


Ulykkesforsikring og karate 
Det er naturligvis et relevant spørgsmål at stille, om ens ulykkesforsikring dækker, hvis man overvejer at dyrke sportskarate.
 
Mange forsikringsselskaber dækker nemlig ikke skader opstået ved karate, der kategoriseret som en farlig sport. Farlig sport er i forsikringsselskabernes terminologi f.eks. boksning, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, motorløb eller motorrace samt karate og andre kampsportsgrene.
 
Du skal derfor som udøver af karate være opmærksom på, at en almindelig ulykkesforsikring normalt ikke dækker skader, der opstår under udførelsen af karate. Derfor bør du tjekke om din forsikring dækker karate, og er det ikke tilfældet, bør du nøje overveje at tegne en udvidet forsikringsdækning.
 
Alvorlige skader er i øvrigt meget sjældne inden for sportskarate, men det kan alt andet lige være fornuftigt at være dækket af en forsikring.


 
Forsikringsaftale via Dansk Karate Forbund

Hvis du stiller op til DM, så er klubben forpligtet til at indløse licens til deltagerne. Denne licens omfatter en ulykkesforsikring, der er gældende for 1 år ad gangen fra den dato licensen indløses.
 
Forsikringstager: Dansk Karate Forbund, Idrættens Hus 20 - 2605 Brøndby
 
Forsikrede: Licensindehavere i klubber/foreninger medlem af Dansk Karateforbund.
 
Policen gælder fra
: 1. januar 2010.
 
Præmie: pr. person 50,- kr.
 
Dækningsomfang: Ulykkestilfælde opstået under træning og konkurrence i både Dansk Karate Forbunds og klubregi.
 
Transport til og fra træning/kampe er ikke omfattet af tilbuddet, ligesom licenshavernes øvrige fritid heller ikke er omfattet af dette tilbud.
 
Forsikringssum
: Ved varigt mén (100%) 100.000 kr.
 
Tandskade: max. 10.000 pr. skade pr. person
 
Det er en forudsætning at forsikringstager opkræver præmien hos alle licenshaverne og afregner i et samlet beløb overfor Tryg.
 
Regulering: Præmien reguleres årligt den 1. januar, og fornyes i forhold til det gennemsnitlige antal licensholdere i det forgangne år.
 
Særlig klausul Uanset det forsikringsbetingelsernes punkt 3.3.1 nævnte, er tilbuddet udvidet til at omfatte farlig sport.

Forsikringsbetingelser: UL02

Ved skade skal man kontakte Tryg på 70 33 25 25 og oplyse flg. police nr. 882 3000 001 548